Valcuvia Albania

Emri i Kompanisë: Valcuvia Albania
Administratori: Selim Dyrmishi
Personi i Kontaktit: Selim Dyrmishi
Adresa: Velabisht
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit: 0 322 32 139
Mobile: 0 69 20 89 842
E-mail: v-berat@gmail.it
Website: