Bizneset
Kompania: Kategoria: Qyteti:
Manderina Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
CCS Computer and Copier Systems Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Instituti i Modelimeve ne Biznes (IMB) Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
IKub Info Software Solutions Shpk Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Atom Computers Shpk Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Fare Impresa, Studio Legale e Commerciale Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Tektraco Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
BAITS shpk Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
OneTech sh.p.k Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
ENOR Studio & Hosting Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
ATHS - DMC Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Sinteza Co. Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
ASSECO SEE Albania Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Infosoft Software Developer Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
ADB Consulting Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
INET Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
EKONET Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
BIT Albania Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
BNT ELECTRONICS Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Alfa-Services Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
DM CONSULTING SERVICES Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Facilization Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
CACTTUS Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Intracom-Telecom Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
INTECH + Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
ISSETI Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
URT Shpk Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
ABS - ALL BROADCASTING SERVICE Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
ENOR GROUP Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Bindi Shpk Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë
Teleperformance Albania - A.M.S. Sh.p.K. Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK) Tiranë