Dita Kombëtare e Shqipërisë në Expo Milano 2015

Dita Kombëtare e Shqipërisë në Expo Milano 2015
Forumi i Tregtisë dhe Investimeve Hong Kong - Shqipëri Forum Biznesi Çeki - Shqipëri, 13 Tetor 2015