Forum Biznesi Çeki – Shqipëri, 13 Tetor 2015

Forum Biznesi Çeki – Shqipëri, 13 Tetor 2015
Dita Kombëtare e Shqipërisë në Expo Milano 2015 Forumi i II-të, Samiti i Vienës