Lidhje

Presidenti i Shqipërisë
www.president.al

Këshilli i Ministrave
www.kryeministria.al

Kuvendi i Shqipërisë
www.parlament.al

MINISTRITË

Ministria e Financave dhe Ekonomisë
www.financa.gov.al

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme
www.punetejashtme.gov.al

Ministria e Brendshme
www.mb.gov.al

Ministria e Mbrojtjes
www.mod.gov.al

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
www.infrastruktura.gov.al

Ministria e Drejtësisë
www.drejtesia.gov.al

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
www.arsimi.gov.al

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
www.shendetesia.gov.al

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
www.bujqesia.gov.al

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
www.mjedisi.gov.al

Ministria e Kulturës
www.kultura.gov.al/

Ministrër i Shtetit për Diasporën
www.diaspora.gov.al/

Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
www,sipermarrja.gov.al/

DREJTORITË

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
www.dpa.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
www.dpbsh.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
www.dogana.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
www.pyetshtetin.al/drejtoria-e-pergjithshme-e-gjendjes-civile-tirane/

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë
www.dpm.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave
www.fiu.gov.al/sq

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
www.asp.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor
www.dpshtrr.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
www.dps.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
www.tatime.gov.al

Autoriteti i Aviacionit Civil
www.aac.gov.al

AGJENCI KOMBËTARE

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
www.akshi.gov.al

Agjencia Kombëtare e Turizmit
www.akt.gov.al

Agjencia e Trajtimit të Pronave
www.atp.gov.al

Agjencia Telegrafike Shqipëtare
www.ata.gov.al

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik
www.asha.gov.al

Agjencia Kombëtare e Provimeve
www.akp.gov.al

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit
www.akti.gov.al

Agjencia e Prokurimit Publik
www.app.gov.al

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
www.akbn.gov.al

Qendra Kombëtare e Biznesit
www.qkb.gov.al

Instituti i Statistikave
www.instat.gov.al

BANKA

Banka e Shqipërisë
www.bankofalbania.org

Banka Raiffeisen
www.raiffeisen.al

Banka Kombëtare Tregtare
www.bkt.com.al

Tirana Bank
www.tiranabank.al

Alpha Bank
www.alphabank.al

Intesa Sanpaolo
www.intesasanpaolobank.al

Grupi ProCredit
www.procreditbank.com.al/

Credins Bank
bankacredins.com

OTP Bank
www.otpbank.al/

Union Bank
www.unionbank.com.al/profil-i-shkurter

Banka e Kreditit të Shqipërisë
www.creditbankofalbania.al/index.php/sq

ABI Bank
www.abi.al

Banka e Bashkuar e Shqipërisë
www.uba.com.al/sq

AGJENCI IMOBILIARE

Real Estate
www.realestate.al/

Century 21
www.century21albania.com/en
Devinf
www.devinf.com/

INFO POINT
Tiranë
www.tirana.al/pikat-e-interesit/info-point
Durrës
www.durres.gov.al/vizitoret/informacion-praktik
Korcë
www.bashkiakorce.gov.al/site/index.php?chlang=SQ
Shkodër
www.bashkiashkoder.gov.al/web/Rreth_Shkodres_151_1.php
Vlorë
www.facebook.com/InfoPointVlora/
Gjirokastra
www.bashkiagjirokaster.gov.al/
Berati
www.bashkiaberat.gov.al/

Agjensi Turistike
Amadeus
www.amadeustravel.al/
Union Travel
www.uniontravel.al/
Sava Tours
www.savatours.com/
Globus Tours
www.globustravel.al/

AIROPORTE
Airoporti “Nënë Tereza”
www.tirana-airport.com/

PORTE
Porti i Durresit
www.apdurres.com.al/
Porti i Vlorës
www.portivlore.com/
Porti i Sarandës
www.porti-sarande.al/

OPERATORET TELEFONIK
Vodafone Albania
www.vodafone.al
Telecom Albania
www.telecom.com.al
Albtelekom
www.albtelecom.al

SHËRBIM TAXI
Speed Taxi
www.speedtaxi.al/
City Taxi
www.citytaxi.al/
Green Taxi
www.intoalbania.com/taxi/green-taxi/

AGJENCITË E MAKINAVE ME QERA
Albarent
www.albarent.al
Anas Sh.p.k
www.anas.al
Hertz
www.economybookings.com/en/partners/hertz
Irent
http://www.irent.al/

AGJENCITE E BURIMEVE NJEREZORE
Duapune.com
www.duapune.com
Njoftime.com
www.njoftime.com/forumdisplay.php?14-ofroj-vende-pune
Njoftime.ikub.al
www.ikub.al/punaime

DHOMAT E TREGTISË NË SHQIPËRI

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë
www.uccial.al
Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë
www.cci.al

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës
www.ccidr.al

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Shkodër
www.cci-shkodra.org

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë
www.ccivlora.org

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Elbasan
www.ccielb.org

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Berat
www.cciberat.com

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Korçë
www.cci-korce-al.org

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Gjirokastër
www.ccigjirokaster.com

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Lezhë
www.cci-lezhe.al

INSTITUCIONE NDËRKOMBËTARE, DHOMAT E TREGETISE DHE INDUSTRISE TE HUAJA NË SHQIPËRI

Dhoma Gjermane e Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri
www.diha.al
Dhoma Italiane e Tregtise ne Shqiperi
www.ccia.al
Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri
www.amcham.com.al

Dhoma Britanike e Tregtisë dhe Industrisë
www.abcci.com/abccisite

Dhoma e Tregtise dhe Industrisë Turko-Shqiptare
www.attso.al/sq

Agjencia per Promovimin dhe Nderkombetarizimin e Firmave Italiane
www.ice.it/it