VENDIMET E KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Lajthiza

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ AGRO ILIRIA I  

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ TEDA Kashar

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ ALBPANEL_III   

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ STARTEK _DHËRMI RESORT

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ADRIATIKA HOLDING

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ AGRO ILIRIA  

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ AQUATIQ

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ ADRIATIKA HOLDING

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Kep Merli

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ALBPANEL II

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ MABETEX_ Divjaka Resort

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _Krorëz Park Resort

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ Eurocol_White Rocks

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ YURA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ GPP Korca

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ NOVOSELË

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_AGROCON

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_VALA MARE II

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_SARANDA MARINA RESORT

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_SAN PIETRO

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_KEP MERLIN

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ KOMPLEKS TURISTIK DHËRMI

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ DELTA BAY

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ GONE PERIVOL

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ ALBPANEL I

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ KIS PORO

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Green Coast

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ New Born