Slider

Bujqësia

 

Bujqësia është një nga sektorët më dominues të ekonomisë me një potencial të lartë zhvillimi, duke përbërë burimin kryesor të të ardhurave dhe punësimit në vend. Kontributi i sektorit të Bujqësisë në PBB është 18.39%. Një e treta e të punësuarve janë në sektorin e bujqësisë.

Objektivat kryesore në bujqësi janë përmirësimi i sistemeve të ujitjes dhe kullimit, përmirësimi i zinxhirit të sigurisë ushqimore dhe rritja e aftësisë konkurruese të produkteve bujqësore.

Qeveria shqiptare synon të shndërrojë markën "Made in Albania" në një markë të çertifikuar dhe të besuar në tregun ndërkombëtar.

Shkarko PDF Pdf, Aida

Segmente Kyçe të Bujqësisë për të Zhvilluar Biznes

Aida

Agropërpunimi

Aida

Fermat

Aida

Depot e Grumbullimit