Slider

Bujqësia

 

Bujqësia mbetet një nga sektorët me potencialin më të madh për zhvillim në Shqipëri. Bujqësia është burimi kryesor i punësimit dhe të ardhurave sidomos në zonat rurale të vendit. Ky sektor siguron rreth 20% të PBB-së dhe 37.4% të punësimit total.

Objektivat kryesore në bujqësi janë përmirësimi i sistemeve të ujitjes dhe kullimit, përmirësimi i zinxhirit të sigurisë ushqimore dhe rritja e aftësisë konkurruese të produkteve bujqësore.

Qeveria shqiptare synon të shndërrojë markën "Made in Albania" në një markë të çertifikuar dhe të besuar në tregun ndërkombëtar.

Shkarko PDF Pdf, Aida

Segmente Kyçe të Bujqësisë për të Zhvilluar Biznes

Aida

Agropërpunimi

Aida

Fermat

Aida

Depot e Grumbullimit