Slider

ICT dhe BPO

 

Potenciali i Shqipërisë si një nga destinacionet më të preferuara për shërbimet ICT-BPO doli në dritë në vitin 2000 si një treg i zhvilluar dhe fuqi rajonale në Ballkan.

Shqipëria është shndërruar në një destinacion kryesor për shërbimet ICT-BPO me kulturën e saj urbane, disponueshmërinë e burimeve, infrastrukturën dhe incentivat tërheqëse për investimet.

Tirana është qendra kryesore e ICT-BPO-së në Shqipëri, e ndjekur nga Durrësi, Shkodra dhe Vlora.

Sektori ICT-BPO në Shqipëri ka parë rritje të qëndrueshme që nga fillimi i tij, duke rritur punësimin dhe duke arritur vlera të industrisë që tejkalon 130 Milionë dollarë.

Shkarko PDF Pdf, Aida

Fakte Kyçe

Të punësuar në sektorin ICTTIK-BPO në Shqipëri
35,000

Vlera e vlerësuar e industrisë së ICT-BPO në Shqipëri është
130 Milion $

Tatimi mbi fitimin në prodhimin dhe zhvillimin e software është
5%