Slider

Turizmi

 

Udhëtimi dhe turizmi është një ndër sektorët më të rëndësishëm dhe ka një peshë të madhe për ekonominë shqiptare, punësimin, si dhe për parashikimet e tij pozitive të rritjes.

Sektori i turizmit në vitin 2019 regjistroi një kontribut të drejtpërdrejtë prej 358.3 miliardë lekësh, me një kontribut të përgjithshëm prej 21.2% të PBB-së, duke e pozicionuar këtë sektor si një nga kontribuesit kryesorë të zhvillimit ekonomik..

Kjo, kryesisht, reflekton aktivitetin ekonomik të gjeneruar nga industri të tilla, si: hotelet, agjentët e udhëtimit, linjat ajrore dhe mënyrat e tjera të transportimit të pasagjerëve.

Në vitin 2019, sektori i turizmit regjistroi një kontribut prej 22.2% në punësimin e përgjithshëm në Shqipëri, duke krijuar rreth 254 300 vende pune.

Shkarko PDF Pdf, Aida

Segmente Kyçe Të Turizmit Për Të Zhvilluar Biznes

Aida

Resorte

Aida

Turizmi Natyror

Aida

MICE

Aida

Turizmi Shëndetësor

Aida

Hotele