Slider

BioBes

class="nodate"

BioBes është një kompani me vendndodhje në Sopez të Lushnjës që operon në fushën e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe shitjes së bimëve aromatike dhe mjekësore.
Kompania BioBes sh.p.k është përfitues i Fondit të Konkurrueshmërisë fond i akorduar nga AIDA (Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve). Janë mbi 150 familje rurale që bashkëpunojnë ngushtë më kompaninë BIOBES dhe që sigurojnë të ardhurat kryesore nga ky aktivitet. Kompania e përdori fondin për përmirësimin e produktit në ambalazhim dhe etiketim dhe kjo ka ndikuar në imazhin e kompanisë, xhiron vjetore dhe ka rritur eksportet në masën 30% brenda 1 viti.
BioBes eksporton bimë aromatike dhe mjekësore në vende të rajonit dhe të Europës Perëndimore.