Slider

Raport mbi ndikimin e Covid në Turizëm

class="nodate"

Pas publikimit të Aktit Normativ Nr. 26 datë 10.06.2020, “Për marrjen e masave të përkohshme për mbështetjen e sektorit të turizmit”, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ndërmorri një fushatë të dedikuar “aftercare” me operatorët më të rëndësishëm në sektorin e turizmit, për t’u njohur më shumë me problematikat që po has ky sektor në Shqipëri gjatë pandemisë COVID-19.

Nëpërmjekt kontaktit telefonik me operatorët dhe nëpërmjet kontaktimit të aktorëve në sektorin e turizmit, kjo fushatë aftercare ka prodhuar gjetjet që paraqiten në raportin e përpiluar nga të dhënat e përfituara.

Shiko Broshurën PDF Aida