Slider

Prezantim mbi impaktin e Covid në IHD

class="nodate"

Prezantimi paraqet situatën e impaktit të COVID19 në investimet e huaja direkte në rang global dhe në Shqiperi, me një veshtrim krahasimor mes parashikimeve fillestare të bëra nga institucionet ndërkombëtare dhe situates aktuale të investimeve.

Shiko Broshurën Pdf, AIDA