Slider

Tregtia e Jashtme e Mallrave

class="nodate"

Publikimi “Tregtia e Jashtme e Mallrave dhe Ndërmarrjet” përmban informacion thelbësor mbi shkëmbimin e mallrave ndërmjet Shqipërisë dhe shteteve të tjera të botës dhe mbi tregtinë e jashtme të mallrave të detajuar sipas kategorive të ndryshme të ndërmarrjeve. Nëpërmjet lidhjes së statistikave të tregtisë së jashtme të mallrave me statistikat e ndërmarrjeve kuptojmë kontributin e sektorëve të ndryshëm ekonomikë si dhe pjesëmarrjen e ndërmarrjeve e vogla, të mesme dhe të mëdha në transaksionet tregtare.

Shiko broshurën Pdf, AIDA