Slider

Tendencat në Kreditim

class="nodate"

Publikimi mbulon të dhënat e disponueshme deri më 23 tetor 2020, të cilat përshijnë të dhënat monetare dhe financiare në vend, deri në muajin shtator 2020, dhe të dhënat e vrojtimit të aktivitetit kreditues për tremujorin e tretë të vitit 2020. Të dhënat e kredisë për vendet e rajonit janë deri në muajin gusht 2020.

Të dhënat e deritanishme financiare në vend tregojnë për një ndikim të përmbajtur të pandemisë mbi aktivitetin kreditues. Masat e marra nga qeveria dhe Banka e Shqipërisë për përballimin e pasojave të pandemisë kanë dhënë ndikim pozitiv, duke zbutur kështu efektet negative në aktivitetin kreditues.

Shiko broshurën Pdf, AIDA