Slider

Të dhëna mbi import eksport

 

Të dhëna mbi import eksport

 

Ecuria e Eksporteve

Eksportet e mallrave në 2021-shin arritën vlerën 369 miliardë lekë, duke u rritur me 35,6 %, ndërkohë importet e mallrave arritën vlerën 801 miliardë lekë, duke u rritur me 32,3 %, krahasuar me një vit më parë.

Deficiti tregtar arriti vlerën 432 miliardë lekë, duke u rritur me 29,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2020.

 

Struktura e Eksporteve

Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të eksporteve, janë “materiale ndërtimi dhe metale” me 14,1%, “minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” me 10,8 % dhe “tekstile dhe këpucë” me 3,7%.

Ndërsa, grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të importeve, janë “minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” me 8,4 %, “makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi” me 6 %, dhe “materiale ndërtimi dhe metale” me 5,5 %.

 

Struktura e Importeve

Importet e mallrave në 2021-shin arritën vlerën 801 miliardë lekë

Krahasuar me vitin 2020, importet në 2021 janë rritur me 32,3 %. Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të importeve, janë: “Minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” me +8,4 pikë përqindje, “Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi” me +6,0 pikë përqindje, dhe “Materiale ndërtimi dhe metale” me +5,5 pikë përqindje.

 

Shkëmbimet Tregtare

Shkëmbimet tregtare për vitin 2021 me vendet e BE-së zënë 60 % të gjithë tregtisë.

Sipas raportit të publikuar nga INSTAT mbi tregtinë e jashtme, në periudhën 2021-shin, eksportet drejt vendeve të BE-së zënë 72,2 % të eksporteve gjithsej dhe importet nga vendet e BE-së zënë 54,4 % të importeve gjithsej.

 

Destinacioni i Eksporteve

Vendet me të cilat Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me një vit më parë janë: Italia (26,1 %), Kosova (43,6 %) dhe Spanja (42,0 %). Ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe, janë: Ukraina (14,7 %) dhe Rusia (49,3%)

 

Destinacioni i Importeve

Gjatë vitit 2021, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të importeve, në krahasim me një vit më parë, janë: Italia (27,9 %), Turqia (48,6 %) dhe Kina (20,7 %). Ndërsa vendi me të cilin importet kanë pasur uljen më të madhe është: Ukraina (6,6 %).