Ftesë për t'u bërë pjesë e databazës së projektit EEN

|
  • Evente për NVM

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚 (𝐄𝐄𝐍-𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚)

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐦 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢

𝐑𝐫𝐢𝐭𝐣𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐬𝐡𝐭𝐫𝐢𝐫𝐣𝐞 𝐞 𝐫𝐫𝐣𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐭ë 𝐞𝐤𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐯𝐞

𝐆𝐣𝐞𝐭𝐣𝐚 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫ë𝐯𝐞 𝐭ë 𝐫𝐢𝐧𝐣 𝐩ë𝐫 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 𝐭𝐮𝐚𝐣

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐛𝐢 𝐭𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐡𝐞 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐦𝐞 𝐁𝟐𝐁

𝐀𝐠𝐣𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐙𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭ë 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 (𝐀𝐈𝐃𝐀), në cilësinë e institucionit koordinues të projektit 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 - 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚 (𝐄𝐄𝐍 - 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚), fton të gjitha sipërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) me fokus eksportin dhe që kërkojnë të gjejnë një partner ndërkombëtar biznesi, të bëhen pjesë e databazës së projektit EEN

Enterprise Europe Network EEN është Rrjeti më i madh në botë që ofron shërbime pa pagesë për mbështetjen e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) për të qenë pjesë e tregut evropian e më gjerë.

Rrjeti në Shqipëri ofron shërbimet si më poshtë:

Këshillim dhe mbështetje

Partneritete ndërkombëtare

Pjesëmarrje në aktivitete

Informohuni më shumë mbi mundësitë e partneritetit në databazën tonë: https://een.ec.europa.eu/partners?fbclid=IwAR3EUj7NdRi__WVPDxkMSpSGgndfSKtBzogcOk8r64_wfHDvz-Tzqk-RCvE

Për t'u bërë pjesë e databazës së projektit, apo për të marrë akoma më shumë informacion mbi mundësitë që EEN ofron nëpërmjet specialistëve të AIDA-s, na kontaktoni nëpërmjet adresës së emailit Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

AIDA dhe EEN është në dispozicionin tuaj për t’ju mbështetur!