Rëndësia e e-commerce dhe përdorimit të platformave elektronike nga bizneset shqiptare

|
  • Lajme
AIDA publikon guidën e hartuar në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe trajnon stafin e saj për të informuar bizneset për lehtësirat e shërbimeve dhe tregtisë online.
 
Guida gjendet e publikuar në linkun: https://aida.gov.al/e-commerce.pdf.