AIDA, ju njeh me panairet më të rëndësishëm ndërkombëtar, të disa prej sektorëve prioritarë për të qenë pjesëmarrës për vitin 2024.

|
  • Lajme
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ju njeh me panairet më të rëndësishëm ndërkombëtar, të disa prej sektorëve prioritarë për të qenë pjesëmarrës për vitin 2024.
 
Për t’ju ardhur në ndihmë, AIDA do të publikojë paraprakisht edhe informacione specifike mbi panairet përkatëse.
 
Ju informojmë gjithashtu, që lista e panaireve do të subjekt i përditësimeve të vazhdueshme duke pasqyruar ndryshimet e mundshme, si edhe shtuar panaire të reja.