Thirrje për mbështetje financiare për inovacione!

Si pjesë e projektit “Përgjigje përmes politikave – Zbatim dhe mbështetje në zhvillimin e politikave në fushën e shkencës dhe inovacionit në Ballkanin Perëndimor” (POLICY ANNSWERS), është hapur një thirrje për mbështetje financiare përmes një kuponi inovacioni për Perëndimin. Ballkan.
 Çfarë janë Kuponat e Inovacionit?
Ato janë mbështetje financiare e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë e destinuar për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për të mbuluar kostot e shërbimeve nga organizatat kërkimore-shkencore.
 Kush mund të aplikojë?
 Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme nga Ballkani Perëndimor, në pronësi private (51%+).
 Kush mund të jetë një ofrues shërbimi?
 Institucione publike të arsimit të lartë dhe kërkimit nga Ballkani Perëndimor.
 Buxheti:
 240.000 euro në total.
 Për kupon deri në 8000 euro (80% e kostos së shërbimit).
 Afati i aplikimit: 26 qershor 2024
Për më shumë informacion vizitoni link-un: https://www.westernbalkans-infohub.eu/…/the-western…/
Mos e humbisni mundësinë për të avancuar biznesin tuaj përmes inovacionit!
BACK TO NEWS