Takim Informues për subjektet në qarkun Korçë

Takim Informues për subjektet në qarkun Korçë Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ju fton të merrni pjesë në takimin informues për Fondin në mbështetje të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në Qarkun Pogradec, Korçë • Data: 30.07.2024 • Ora: 11:00 • Vendi: “Salla e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak” Bashkia Korçë • […]

AIDA dhe EUInnovation dhe organizuan një ngjarje të rëndësishme pranë ambjentet e Giz për të eksploruar mundësitë e Horizon Europe.

Ditën e sotme, Agjensia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve(AIDA) dhe EUInnovation dhe organizuan një ngjarje të rëndësishme pranë ambjentet e Giz për të eksploruar mundësitë e Horizon Europe. Përfaqësues nga NVM-të e ndryshme në Shqipëri morën pjesë në këtë aktivitet për të zbuluar mundësitë dhe aplikimet për projekte ndërkombëtare. Drejtoresha Ekzekutive e AIDA-s, Znj. Laura […]

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) organizon një takim informues për Fondin në mbështetje të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme

Takim Informues për Subjektet e Qarqeve Tiranë dhe Durrës Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) organizon një takim informues për Fondin në mbështetje të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në Qarqet Tiranë dhe Durrës. Data: 18 korrik 2024 Ora: 11:00 Vendi: Ambientet e AIDA-s, Rruga “Skerdilajd Llagami”, Nd.1, H.6, Tiranë Konfirmoni pjesëmarrjen […]

AIDA, in cooperation with its partners ITC and SIPPO Albania, together with 8 Albanian companies, will participate for the first time with a stand at the FI NORTH AMERICA 2024 fair

AIDA, in cooperation with its partners ITC and SIPPO Albania, together with 8 Albanian companies, will participate for the first time with a stand at the FI NORTH AMERICA 2024 fair, which will take place on October 30-31, 2024, in Las Vegas, USA. In the framework of the preparation for the participation in this fair, […]

Today, at the offices of AIDA, the closing activity of the trainings carried out in the framework of the project “Skills for Sustainable Employment and Inclusive Economic Growth of the Cross-Border Region of Albania and Montenegro – Capability for Employment Albania – Montenegro” was held.

Today, at the offices of AIDA, the closing activity of the trainings carried out in the framework of the project “Skills for Sustainable Employment and Inclusive Economic Growth of the Cross-Border Region of Albania and Montenegro – Capability for Employment Albania – Montenegro” was held. Young people from the areas of the municipalities of Shkodër, […]

As part of the assistance that AIDA offers to foreign investors, gladly welcomed representatives of the Dutch company ECO PLANT to our offices.

As part of the assistance that the Albanian Investment Development Agency (AIDA) offers to foreign investors, today we gladly welcomed representatives of the Dutch company ECO PLANT to our offices. AIDA, together with MIE, the Municipality of Tirana and the Polytechnic University in Tirana, held a meeting focusing on the expansion of projects and investments […]

AIDA informs you that the 24th edition of the China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) will take place in Xiamen, China

The Albanian Investment Development Agency (AIDA) informs you that the 24th edition of the China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) will take place in Xiamen, China, on September 8-11, 2024. CIFIT has committed to constructing a platform of bilateral investment promotion, authoritative information release and investment trend discussion, and has developed into one […]

The regional profile of the Western Balkan Competitiveness Outlook (CO) 2024

The regional profile of the Western Balkan Competitiveness Outlook (CO) 2024 is out and it presents the assessment results of five policy clusters that are critical for economic growth, sustaining a competitive economy and achieving convergence with the European Union (EU). The CO 2024 comprises 15 policy dimensions that are assessed using nearly 400 combined […]

Social Media

Social Media