Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), publikon Revistën Elektronike të vitit 2019

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ju fton të informoheni mbi aktivitetet e zhvilluara përgjatë vitit 2019. Njihuni me Newsletter-in 2019 duke klikuar linkun në vijim: Link Pdf, Aida

Ky newsletter ka si synim të rrisë ndërveprimin e AIDA-s me partnerët, bashkëpunëtorët dhe aktorët e interesit.

 

AIDA, përgjatë vitit 2020 ka si qëllim ta kthejë në një mjet komunikimi periodik newsletter-in elektronik, me synim proaktivitetin dhe mundësinë për njohjen e aktiviteteve të saj nga një publik sa më i gjerë.

BACK TO NEWS