TEDA

TEDA

Qeveria e Shqipërisë kërkon zhvilluesit dhe investitorët të krijojnë TEDA të klasit botëror në zonat tokësore në Spitallw, Koplik dhe Kashar. Siç është parashikuar aktualisht, zhvilluesve të ardhshëm do t’u ofrohet zhvillimi ekskluziv dhe të drejtat e operatorit mbi këto prona, përmes një qiraje afatgjatë.

Zonat janë në afërsi të një force punëtore të aftë, institucioneve arsimore dhe qendrave të qyteteve me popullsi të konsiderueshme.

Zhvilluesit dhe investitorët do të përfitojnë nga forca e punës konkurruese, e arsimuar dhe shumëgjuhëshe e Shqipërisë, si dhe reformat e fundit që kanë përmirësuar klimën e biznesit dhe konkurrencën e vendit.

Këto përfshijnë hapa për të forcuar kushtet për investime dhe për të përmirësuar lidhjet e biznesit dhe transportit, veçanërisht në Evropë.

Këto iniciativa e bëjnë Shqipërinë një vend interesant për të punuar në rajon.

Social Media