Bujqësia

Bujqësia

Bujqësia është një nga sektorët më dominues të ekonomisë me një potencial të lartë zhvillimi, duke përbërë burimin kryesor të të ardhurave dhe punësimit në vend. Kontributi i sektorit të Bujqësisë në PBB është 16.8% dhe ky sektor punëson rreth 34% të popullsisë së vendit.

Objektivat kryesore në bujqësi janë përmirësimi i sistemeve të ujitjes dhe kullimit, përmirësimi i zinxhirit të sigurisë ushqimore dhe rritja e aftësisë konkurruese të produkteve bujqësore.

Qeveria shqiptare synon të shndërrojë markën “Made in Albania” në një markë të çertifikuar dhe të besuar në tregun ndërkombëtar.

Shkarko PDF

PDF

Segmente Kyçe të Bujqësisë për të Zhvilluar Biznes

Agropërpunimi

Fermat

Depot e Grumbullimit

Social Media