Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve vijon mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve vijon mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme duke ofruar informacion rreth thirrjeve për financim nga donatorë vendas dhe të huaj nëpërmjet portalit “Akses në Financë”.

Në portal mund të gjeni thirrjen më të re të publikuar: “Thirrja e Enterprise Europe Network për efiçencën e energjisë”.

Për t’u njohur me thirrjen, kushtet e pranimit, masën e financimit dhe më shume, vizitioni platformën në linkun:
https://aida-smefinance.gov.al/…/thirrja-e-enterprise…

BACK TO NEWS