AIDA në kuadër të pjesëmarrjes në panairin BIOFACH 2024, ka bërë një pasqyrim të zhvillimit të sektorit të bimëve medicinale dhe aromatike në Shqipëri.  

AIDA në kuadër të pjesëmarrjes në panairin BIOFACH 2024, ka bërë një pasqyrim të zhvillimit të sektorit të bimëve medicinale dhe aromatike në Shqipëri.

Në florën Shqiptare janë zbuluar mbi 400 lloje bimësh medicinale dhe aromatike dhe mbi 200 lloje eksportohen jashtë vendit, rreth 90 % e të gjithë prodhimit të këtij sektori.

Në sektorin e bimëve medicinale dhe aromatike janë të punësuar rreth 85 mijë punonjës të cilët merren me kultivimin, mbledhjen, përpunimin, por gjithashtu edhe eksportuesit, fermerët dhe të punësuar në procese të ndryshme në zonat rurale.

Vendi ynë renditet ndër 25 vendet lider për eksportin e bimeve medicinale dhe aromatike.

Për më shumë informacion shfletoni fotot bashkëlidhur.

 

 

BACK TO NEWS