AIDA – Newsletter Korrik – Shtator 2020

Newsletter është një botim periodik 3 (tre) mujor i Agjencisë. Ne synojmë me këtë botim informimin e vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të palëve të interesit dhe publikut.

Në këtë Newsletter do të gjeni informacione rreth aktivitetit të Agjencisë për tre mujorin e tretë të vitit 2020, takimet e organizuara, webinaret e zhvilluara, nismat dhe fushatat e ndërmarra nga AIDA në ndihmë të bizneseve, rubrikat e publikuara në faqen web, statistika, si edhe përditësime dhe informacione të rëndësishme mbi sipërmarrjen.

Për t’u informuar mbi aktivitetet e AIDA-s gjatë periudhës Korrik – Shtator 2020, vizitoni linkun në vijim: Link Pdf, Aida

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

Tiranë, 15.10.2020

BACK TO NEWS