AIDA, pjesë e workshop-it me temë: “The role of the financial sector as catalyst for economic growth”

Stafi i Drejtorisë NVM dhe Projekte ishte pjesë e tavolinës së rrumbullakët me temë “The role of the financial sector as catalyst for economic growth”, organizuar nga Banka Botërore, në ambientet e Bankës së Shqipërisë.

Ky workshop kishte për qëllim mbledhjen bashkë të të gjithë aktorëve të ekosistemit që mbështesin Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) në Shqipëri, për të prezantuar gjetjet dhe rekomandimet e dala nga studimi i Bankës Botërore për këtë sektor.

BACK TO NEWS