AIDA publikon kalendarin e thirrjeve për projekte, webinare dhe trajnime online për të gjithë sipërmarrësit

Kjo listë shërben për t’i mbajtur sipërmarrësit të informuar për opsionet e tyre dhe praktikat më të mira që mund të ndjekin për zhvillimin e biznesit gjatë periudhës së pandemisë dhe në vazhdimësi.

Ju ftojmë të shikoni linkun më poshtë për t’u regjistruar në webinaret dhe thirrjet e ardhshme.

Broshura

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) do të vazhdojë të identifikojë, mbështesë dhe informjë të gjithë sipërmarrësit mbi mundësi të reja për të mbështetur rritjen dhe zgjerimin e biznesit.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

Tiranë, 12.06.2020.

BACK TO NEWS