AIDA publikon listen e partnerëve, projekteve dhe thirrjeve nderkombetare per bizneset ne Shqiperi

Në ndihmë të SME-ve, Agjensia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), publikon listën me faqe të ndyshme të partnerëve, projekteve/ thirrjeve, për të gjithë ata që duan të kenë një qasje ndërkombëtare, partneritete apo bashkëpunime të ndryshme për të përmirësuar cilësinë e biznesit të tyre dhe mundësitë për eksport.

Listen e gjeni ne linkun ne vijim: Lista e partnereve

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

Tiranë, 24.06.2020

BACK TO NEWS