AIDA vijon informimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme nëpërmjet platformës “Akses në Financë”.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve vijon informimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme nëpërmjet platformës “Akses në Financë”.

Në platformën “Akses në Financë” mund të gjeni thirrjen më të re të publikuar: “Shpërndarja e platformës AI-On-Demand”.

Për t’u njohur me thirrjen, kushtet e pranimit, masën e financimit dhe më shumë, vizitioni platformën në linkun:
https://aida-smefinance.gov.al/…/shperndarja-e…

BACK TO NEWS