AIDA vijon informimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme nëpërmjet platformës “Akses në Financë”

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve(AIDA), vijon informimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme nëpërmjet platformës “Akses në Financë”.
Në platformën “Akses në Financë” mund të gjeni thirrjen më të re të publikuar: “Mbështetja e kapaciteteve të rajoneve në vlerësimin e qëndrueshmërisë mjedisore për sektorët me bazë bio”.
Për t’u njohur me thirrjen, kushtet e pranimit, masën e financimit dhe më shumë informacion, vizitioni platformën në linkun:
BACK TO NEWS