An & Ges, përfitues i Fondit të Konkurueshmërisë nga AIDA

Në ndihmë të biznesit dhe punonjësve!

An & Ges është një ndër kompanitë fasone që ka përfituar nga Fondi i Konkurueshmërisë së AIDA-s në vitin 2019.

Granti i përdorur për certifikimin e detyrueshëm OHSAS 18001 i ka mundësuar dy kontrata të reja për të eksportuar në Itali.

+25% është nxitur prodhimi duke e bërë të punësojë më shumë punonjës dhe me paga më të larta.

+30% janë rritur shitjet krahasuar me vitin e kaluar.

BACK TO NEWS