“Bring Your Business to Albania 2020”- Broshura më e re e AIDA-s

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, AIDA publikon broshurën më të re online “Bring Your Business to Albania 2020” të cilën mund ta shfletoni në linkun: https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/publikime/617-bring-your-business-in-albania-2020

Broshura përmban informacione mbi arsyet pse të investosh në Shqipëri, ligjin mbi investimet strategjike dhe investimet e huaja, skema 1 Euro si edhe incentivat për sektorët potencial, si: energjia, turizmi, agroturizimi, manifaktura, bujqësia dhe për Zonat e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik (TEDA).

BACK TO NEWS