Eksporti i bimëve aromatike

Shqipëria ka një traditë të hershme në prodhimin dhe eksportin e bimëve mjekësore dhe aromatike.

Më shumë se 95% e totalit të bimëve të mbledhura eksportohen. 3/4 e sherebelës së importuar nga SHBA është me origjinë nga Shqipëria.

Në periudhën janar-maj 2020 vlera e eksportit të bimëve medicinale ishte rreth 1.7 miliardë lekë, duke ruajtur trendin në rritje

 

BACK TO NEWS