Invest in Albania 2020- Broshura më e re e AIDA-s

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) publikon versionin e përditësuar të broshurës “Invest in 2020” të cilën mund ta shfletoni në linkun: http://aida.gov.al/invest-in-albania-2020/

Botimi është një përmbledhje e përditësuar me fakte, të dhëna, shifra, të cilat janë pasqyruar në tabela e grafikë, për:

5 arsyet kryesore pse të investosh në vendin tonë

Rritje të eksportit dhe IHD-ve

Aksesueshmëria

Profili i AIDA-s

Incentivat strategjike të investimit: energjia dhe minierat | transporti, telekomunikacioni, infrastruktura dhe mbetjet urbane | turizmi | bujqësia dhe peshkimi | Zonat e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik (TEDA) | zonat prioritare të zhvillimit |

BACK TO NEWS