Panairet më të rëndësishëm ndërkombëtare që do të zhvillohen përgjatë vitit 2023

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ju njeh paraprakisht me panairet më të rëndësishëm ndërkombëtare që do të zhvillohen përgjatë vitit 2023.

AIDA fton të gjitha bizneset shqiptare, të marrin pjesë në keto panaire, duke ofruar mbështjen ndaj tyre, për një prezantim sa më dinjitoz për kompaninë dhe produktet që ato përfaqësojnë.

Panairet ndërkombëtare janë një vlerë e shtuar për zhvillimin e biznesit dhe gjetjen tregjeve të huaja.

Këto panaire janë të ndara sipas seksioneve përkatëse, ku informimi i bizneseve të interesuara është më i thjeshtë për marjen e informacioneve.

 

 

        

BACK TO NEWS