Publikohet broshura “FactSheet: Sektori i Energjisë”

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ju fton të shfletoni broshurën më të re online “FactSheet: Sektori i Energjisë” duke klikuar linkun në vijim:

https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/publikime/616-sektori-i-energjise-2

Në këtë botim do të gjeni pasqyrën sektorit të Energjisë dhe nënsektorët e tij në Shqipëri, incentivat e qeverisë dhe informacion mbi marrjen e statusit të Investitorit Strategjik në këtë sektor.

BACK TO NEWS