Thirrje për ekspertë, projekti BLUE BOOST

Në kuadër të implementimit të projektit të bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian ‘Blue Boost’, është hapur thirrja për ekspertë në fushën e turizmit, përfshirë edhe atë të akuakulturës, peshkimit, mbrojtjes së bregdetit etj.

Për më shumë informacion, vizitoni linkun më poshtë të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, si një nga partnerët e projektit:

https://www.albaniandf.org/2019/04/04/blue-boost-project-call-for-knowledge-providers/

BACK TO NEWS