Thirrje për grante nga Bashkimi Europian

AIDA njofton ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shqiptare, si dhe organizatat jo fitimprurëse, ekspertët e lirë, shoqatat e biznesit apo dhomat e tregtisë, se Bashkimi Europian ka shpallur disa thirrje grantesh për aplikim me projekt propozime.

Thirrjet së bashku me detajet e aplikimit dhe linkun për kriteret specifike, gjenden në linkun në vijim: http://aida.gov.al/wp-content/uploads/2020/12/Njoftim-per-thirrjet.pdf

BACK TO NEWS