UNCTAD – Lista me botime dhe analiza mbi ndikimin e COVID-19 në zhvillimin e ekonomisë globale

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ju njeh me listën e botimeve, dokumenteve, videove dhe podcast-eve të ndryshme të botuara nga UNCTAD gjatë periudhës së COVID-19. Në këtë listë botimesh do të gjeni informacione dhe analiza mbi ndikimin e pandemisë në fusha të ndryshme të zhvillimit të ekonomisë globale ashtu edhe të sektorëve specifik.

Këto informacione të përditësuara i dedikohen dhe janë për dijeni të të gjitha bizneseve dhe palëve të interesuara për t’u njohur me zhvillimet më të fundit të pandemisë, në kuadër edhe të zhvillimit të veprimtarisë së tyre.

Për më shumë informacion vizitioni linkun:Link Pdf, Aida

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

Tiranë, 10.07.2020

BACK TO NEWS