Vijon informimi i ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme nëpërmjet platformës “Akses në Financë”.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve(AIDA), vijon informimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme nëpërmjet platformës “Akses në Financë”.

Në platformën “Akses në Financë” mund të gjeni thirrjen më të re të publikuar: “Përdorimi i zgjidhjeve inovative të sigurisë kibernetike”.

Për t’u njohur me thirrjen, kushtet e pranimit, masën e financimit dhe më shumë informacion, vizitioni platformën në linkun:
https://aida-smefinance.gov.al/…/perdorimi-i-zgjidhjeve…

BACK TO NEWS