Fondet e AIDA-s

Qeveria Shqiptare në mbështetje të ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme, me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë së tyre, formicimin e kapaciteteve prodhuese, dhe daljen e tyre në treg, ka vënë në dispozicion këto skema financiare, të menaxhuara nga AIDA.

Fondi i Konkurrueshmërisë: http://aida.gov.al/fondi-i-konkurrueshmerise/

Fondi i Ekonomisë Kreative: http://aida.gov.al/fondi-i-ekonomise-kreative/

Fondi në Mbështetje të Sipërmarrjeve të Reja “Start-Up”: http://aida.gov.al/fondi-ne-mbeshtetje-te-sipermarrjeve-te-reja-start-up/

Fondi i Inovacionit: http://aida.gov.al/fondi-i-inovacionit/