AIDA, vijon informimin e të gjithë palëve të interesuara mbi publikimin e skemave të reja financiare, në kuadër të mbështetjes së ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), vijon informimin e të gjithë palëve të interesuara mbi publikimin e skemave të reja financiare, në kuadër të mbështetjes së ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

Në platformën “Akses në Financë” mund të gjeni thirrjen më të re të publikuar: Open Call – EIC Women Leadership Programme (4th cohort): Elevating female leadership.

Për tu njohur me thirrjen, kushtet e pranimit dhe për më shumë, vizitoni platformën në linkun: https://aida-smefinance.gov.al/…/open-call-eic-women…

BACK TO NEWS