Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, Znj. Laura Plaku (Saro), zhvilloi një takim kortezie me Kryetarin e Këshillit të Tregtisë së Danimarkës për Kroacinë, Shqipërinë dhe Kosovën, Z. Zarko Masanovic.

Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, Znj. Laura Plaku (Saro), zhvilloi një takim kortezie me Kryetarin e Këshillit të Tregtisë së Danimarkës për Kroacinë, Shqipërinë dhe Kosovën, Z. Zarko Masanovic.

Gjatë takimit u diskutua mbi prezencën e kompanive daneze në vendin tonë, sektorët që operojnë, si dhe forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit në mbështetjen e kompanive daneze që dëshirojnë të zgjerohen dhe gjejnë partner tregtar në tregun shqiptar.

BACK TO NEWS