Tirana, pjesë e listës së qyteteve dhe rajoneve europiane të së ardhmes, si destinacionet më të mira për të investuar.

Tirana, pjesë e listës së qyteteve dhe rajoneve europiane të së ardhmes, si destinacionet më të mira për të investuar.
Në raportin vjetor “Qytetet dhe rajonet europiane të së ardhmes 2024” publikuar nga FDI Intelligence, Tirana renditet në vendin e 7-të në kategorinë e 10 qyteteve me madhësi të mesme për sa i përket efektivitetit të kostove.
Për informacion më të detajuar, mund të konsultoni raportin e plotë në linkun:
BACK TO NEWS