“Manuali i Investimeve Strategjike” – Broshura më e re e AIDA-s

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ju fton të shfletoni broshurën më të re online “Manuali i Investimeve Strategjike” në versionin shqip dhe anglisht.

Në këtë botim onilne të broshurës, invstitorët shqiptarë dhe të huaj të interesuar për të bërë biznes në Shqipëri, do të gjejnë të gjithë informacionin mbi ligjislacionin shqiptar të investimeve strategjike, sektorët strategjikë, aplikimi për statusin e investitorit strategjikë, proçedurat andministrative të investimeve strategjike, organet ligjzbatuese, bashkëpunimet ndërinstitucionale për venien në zbatim të projektit dhe marrjen e statusit të investitorit strategjik.

Për të konsultuar botimin shqip të broshurës, vizitoni linkun:Link Pdf, Aida

Për të konsultuar botimin anglisht të broshurës, vizitoni linkun: Link Pdf, Aida

Për t’u njphur dhe me publikimet më të fundit të AIDA-s, lutem vizitoni linkun: http://aida.gov.al/category/broshura/

BACK TO NEWS