Njoftim i Ambasadës së Republikës së Bullgarisë në Tiranë

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), njofton se Ambasada e Republikës së Bullgarisë në Tiranë, ka komunikuar se ka nisur aplikimi i një takse të re rrugore(toll), që nga data 1 mars 2020, për mjetet që qarkullojnë në seksionet rrugore të territorit bullgar.

Kjo taksë aplikohet për mjetet rrugore, të cilat kanë një peshë teknike maksimale të lejuar, më të madhe se 3.5 ton dhe do të llogaritet bazuar në distancën e rrugës së përshkruar.

Për më shumë informacion vizitoni: www.bgtoll.bg ose na shkruani në adresën zyrtare: info@aida.gov.al

BACK TO NEWS