Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF – Albania Agribusiness Support Facility)

Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF – Albania Agribusiness Support Facility) është një instrument inovativ i zhvilluar nga BERZH në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare.

Ky program motivon institucionet financiare të financojnë zinxhirin e vlerës së agrobiznesit nëpërmjet programeve të financimit dhe asistencës teknike.

AASF siguron qasje në financimin e sektorit të agrobiznesit tek Institucionet Financiare Partnere në dy mënyra:

Linja kredie;

Skema garancie mbi shpërndarjen e riskut të portofolit.

Institucionet Financiare japin kredi për bizneset nëpërmjet produkteve afatmesme deri në afatgjata.

Institucionet Financiare Partnere të AASF janë:

• Banka Intesa San Paolo;

• Banka OTP;

• Banka Raiffeisen;

• Banka Pro Credit;

• Fondi Besa.

Nga ky program mund të përfitojnë fermerët, sipërmarrësit dhe kompanitë që janë të angazhuar në bujqësinë primare, sipërmarrësit dhe kompanitë që janë të angazhuar në prodhimin dhe tregtinë e pajisjeve bujqësore, përpunuesit e produkteve bujqësore, etj.

 

***

Programi i BERZH Këshilla për Bizneset e Vogla (ASB) ofron më shumë se thjesht financim. ASB ofron gjithashtu këshilla biznesi për bizneset e vogla dhe të mesme, nëpërmjet një ekipi të dedikuar “The SME Finance and Development Group”. Projektet e ASB u përshtaten nevojave të SME-ve duke u ofruar zgjidhje reale për biznesin nga ekpertiza e dedikuar/unike në përshtatje me nevojat.

Projektet financohen me ndarje kostosh me klientin, për të garantuar angazhimin e plotë të tyre në zbatim.

Subjektet kanë mundësi të bashkëpunojnë me një rrjet prej 200+ konsulentësh lokalë dhe 1500+ ekspertësh ndërkombëtarë.

BACK TO NEWS