Punishtja e përpunimit të qumështit “Hysa”, përfitues i fondit të Inovacionit

Punishtja Hysa ushtron aktivitetin e prodhimit dhe tregtimit të produkteve të bulmetit që nga viti 2003 në Vaun e Dejës.

Ka përfituar nga Fondi i Inovacionit i AIDA-s në vitin 2019 vlerën prej 573,000 lekë.Me anë të ketij granti është blerë një makineri e cila shërben për paketimin e djathit të prodhuar.

Kjo makineri ka ndihmuar krijimin e brandit me logo të produktit dhe si rrjedhojë rritjen e klientëve besnikë dhe shitjeve të punishtes.

AIDA përkrah sipërmarrjen!

BACK TO NEWS