Samiti i 9-të i Sipërmarrjes Globale (GES), në Hagë, Holandë

Në datat 4-5 qershor 2019, do të zhvillohet Samiti i 9-të i Sipërmarrjes Globale (GES), në Hagë, Holandë.

Ky aktivitet ka si qëllim bashkimin e bizneseve, investitorëve, krijues të politikave dhe novatorë, për të ndihmuar bizneset lokale të arrijnë tregun global, të tërheqin vëmendjen e investitorëve kryesorë dhe të përfaqësohen jashtë vendit. GES këtë vit do të fokusohet në kompani me zgjidhje inovative në fusha si: bujqësi, komunikim, energji, shëndetësi, ujë dhe do të sjellë së bashku 1200 sipërmarrës që punojnë në këto fusha dhe rreth 400 investitorë.

Synimi i Holandës është që GES 2019 të bëhet një treg global vecanërisht për sipërmarrësit e rinj, duke qenë se ata janë të fokusuar në zhvillimet më të fundit të teknologjisë dhe aplikimin e saj në treg, gjë që sjell kontribute në rritjen ekonomike, prosperitetin dhe krijimin e vendeve të reja të punës, me synim trajtimin e sfidave globale të sotmes dhe të së ardhmes.

Për më tepër informacion mbi Samitin dhe mënyrën e aplikimit lutem t’i referoheni linkut: https://www.ges2019.org/

BACK TO NEWS